+420 737 219 800

O nás > Skládka
(zařízení na využívání odpadu na povrchu terénu – dále jen skládka)

SKLÁDKA sutí a zemin Miskolezy, Česká Skalice

Firma Cihelny STAMP Miskolezy s.r.o. se zabývá využíváním odpadů – zemin a sutí v souvislosti s rekultivací zemníku a vydobytých prostor na zdejším lomu.

K tomu účelu společnost vlastní více povolení k „zařízení na využívání odpadů kategorie O“.

Skládka se nachází v těsné blízkosti cihelny. Stavební odpady ( zeminy a sutě) jsou přijímány u brány cihelny. Zde je při prohlídce odpadu kontrolováno, zda odpad – zeminy a stavební sutě jsou v souladu s provozním řádem zařízení a vyhovují platným předpisům pro ukládku na povrchu terénu. Odpovědný pracovník skládky pak určí, v kterém zařízení bude odpad uložen. Skládkování zemin a sutí je součástí terénních úprav, kterými je připravována plocha budoucí průmyslové zóny v souladu s územním plánem Velkého Třebešova.

Základní pracovní doba pro příjem odpadů je pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hod. Po dohodě může být umožněn příjem i po pracovní době.

Kontaktujte skládku pro více informací
Ing. Přemek Jirka – ředitel, tel.: 737 219 800
pověřený pracovník ukládky tel.: 737 219 805
E-mail: cihelnystamp@seznam.cz