+420 737 219 800

Firma Cihelny STAMP Miskolezy, s.r.o. se zabývá ukládáním zemin a sutí, přesněji jejich využíváním k terénním úpravám, k rekultivaci zemníku a vydobytých prostor.