(zařízení na využívání odpadu na povrchu terénu - dále jen skládka)
 

SKLÁDKA sutí a zemin Miskolezy, Česká Skalice

 

Firma Cihelny STAMP Miskolezy s.r.o. se zabývá využíváním odpadů v souvislosti s rekultivací vydobytých prostor na zdejším lomu.

 
K tomu účelu společnost vlastní tři povolení k „zařízení na využívání odpadů kategorie O“.

Každé povolení obsahuje seznam více než 20 druhů odpadů s kódovým označením, které je možno v tom kterém zařízení ukládat. Využíváno je především ukládání stavebních sutí a vytěžených zemin. Skládka se nachází v těsné blízkosti cihelny. Stavební odpady jsou přijímány u brány cihelny. Zde je při prohlídce odpadu kontrolováno, zda odpad, zeminy, stavební sutě neobsahují nebezpečné příměsi. Odpovědný pracovník skládky pak určí, v kterém zařízení bude odpad uložen. Podle konzistence a zrnitosti se stavební sutě, zeminy, škvára, popřípadě další odpady ve skládce zapracovávají dozerem a hutní tak, že z původních odpadů vzniká vhodný materiál k rekultivaci vytěžených prostor lomu cihlářské suroviny. Zpevněný přístup ke skládce umožňuje dopravu odpadů velkoobjemovými soupravami. Skládkováním sutí, zemin a dalších odpadů je připravována plocha budoucí průmyslové zóny v souladu s územním plánem Velkého Třebešova.

Základní pracovní doba pro příjem odpadů je pondělí až pátek od 6:00 do 15:30 hod. Pracovníci skládky umožní dodavateli příjem odpadů i mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního volna.
 
Kontaktujte skládku pro více informací